Svensk-Thai äktenskap

Äktenskapsförord

Om/när du ingår äktenskap bör du/ni också överväga att skriva ett äktenskapsförord. Detta för att skydda respektive parts privata tillgångar före äktenskapet.

Oavsett om du gifter dig med en svenska, Thailändska eller kvinna från något annat land, bör ny gå igenom fördelarna med ett äktenskapsförord.

Om ni har barn från tidigare förhållanden så skyddar ett äktenskapsförord barnens arvsrättigheter. Har du tillgångar i form av hus, aktier, banktillgodohavande eller annat kapitalförmögenhet, så är det mycket klokt att upprätta ett äktenskapsförord.

Vid ett äktenskap med en Thailändsk kvinna så kan ett äktenskapsförord skrivas efter svensk eller Thailändsk lagstiftning. Det beror på var ni kommer att bosätta er. Ett äktenskapsförord måste också registreras hos berörda myndigheter.

Ta hjälp av en erfaren jurist vid upprättandet av äktenskapsförordet så att det juridiska blir korrekt. Det är också viktigt att din kvinna förstår innebörden av dokumentet. Det bästa är om någon kan översätta/förklara på Thai, så att det inte uppstår några felaktigheter.

Här bredvid (till höger) rekommenderar vi 2 jurister som båda är gifta med Thailändska kvinnor, vilket underlättar vi förklaringen till kvinnan.